ارزش تجاری برند، رضایتمندی، و راه‌گزینی هزینه‌ها/ بررسی اثرات در زمینه‌ی تجارت به تجارت » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 9 فروردین 1395

ارزش تجاری برند، رضایتمندی، و راه‌گزینی هزینه‌ها/ بررسی اثرات در زمینه‌ی تجارت به تجارت

نویسنده:
منصوره صادقي
كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي)
sadeghi.mansoure2701@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها بر روی توسعه‌ی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت (B2B) می‌باشد. این پژوهش اثرات سلسله مراتبی بین آگاهی از برند، رضایت از برند، توجه به کیفیت (کیفیت درک شده) و وفاداری به برند را در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، این مدل مفهومی اثر مستقیم راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی مورد بررسی قرار داده است.
یافته‌ها تأثیر قابل توجهی از رضایتمندی و راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی ارزش تجاری برند در زمینه‌ی تجارت به تجارت را نشان می‌دهند. علاوه بر آن، یافته‌ها اثر مثبت راه‌گزینی هزینه‌ها را بر روی رضایتمندی نشان می‌دهند.
این پژوهش به بررسی درک مدیران بازاریابی به اینکه چگونه عمل بازاریابی با هدف افزایش رضایتمندی می‌تواند ارزش تجاری برند را تحت تأثیر قرار دهد، پرداخته است. مدیران بازاریابی با مدارک و شواهد چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن رضایتمندی و ارزش تجاری برند با راه‌گزینی هزینه را ارائه می‌کنند.

واژگان کلیدی: ارزش تجاری برند، رضایتمندی، راه‌گزینی هزینه‌ها، مدیریت برند، سرویس‌های حرفه‌ای، تجارت به تجارت، بازاریابی تجارت به تجارت.

مقدمه
در دهه‌های اخیر، ارزش تجاری برند به یک لازمه‌ی حیاتی برای موفقیت یک شرکت در محیط کسب و کار رقابتی تبدیل شده است (آکر 1991، کلر 1993، کلر و لهمان 2006). سطح بالایی از ارزش تجاری مثبت برند از تمایل مشتریان به پرداخت قیمت‌های تشویقی، توصیه برند به یکدیگر، و در نظر گرفتن توسعه برند نتیجه می‌شود که به نوبه‌ی خود سبب ایجاد فرصت‌هایی با درآمدهای بالاتر و همینطور بهبود عملکرد اقتصادی شرکت می‌شود (ایلاوادی و همکاران 2003، بندیکن و همکاران 2004، کوب- والگرن و همکاران 1995، هوتون 1997).

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم [341.49 کيلوبايت]