بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات برند


تاریخ درج مقاله : 27 دی 1396

بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر

نویسنده:
مهدیه شریف نتاج
mahdieh.sharif@gmail.com

TMBA چکیده:
نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن خود را مطرح ساخته اند. در همین زمینه باید بیان نمود که یکی از مهم ترین مباحث در حوزه برندینگ مرتبط با برند شهری بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی چگونگی وضعیت وب سایت شوراهای کلانشهرهای ایران به منظور ابزار ارتباطی هویت برند شهر بوده است. روش این تحقیق علمی-کاربردی و بررسی روی تحقیقات میدانی و کتابخانه ای می باشد. همچنین با توجه به کیفی بودن این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده و چک لیست بوده است. در این تحقیق به منظور تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل محتوی و همچنین به منظور کد گذاری و تحلیل نقشه جامع از نرم افزار maxqoda استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را وب سایت های اصلی شورای شهر در کشور ایران تشکیل داده اند. در نهایت در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا بر اساس محتوی سایت های مورد بررسی و همچنین میزان بازدید و تکمیل بودن وب سایت ها و سابقه فعالیت 15 وب سایت کلان شهر انتخاب گردید و سپس بر اساس مولفه های ارائه شده در مقاله پایه، تحلیل های مرتبط با هویت برند در حوزه طراحی برند، رفتار و ارتباط برند مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل های صورت گرفته بنظر می رسد این وب سایت ها بدترین عملکرد را در حوزه طراحی برند داشته اند و بهترین عملکرد را می توان در حوزه رفتار برند شهری آنها مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: وب سایت، تحلیل محتوی، maxqoda

 

مقدمه:
نشان های تجاری از قدمت و تاریخ زیادی برخوردار هستند. آنها با انقلاب صنعتی ظهور یافته و از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی، در قالب موضوعی مدرن خود را مطرح ساخته اند. انفجار مصرف گرایی(این موج پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص از دهه شصت میلادی شکل تکامل یافته و متمایزی بخود میگیرد) در جوامع صنعتی از ابتدای قرن بیستم و تغییر در شیوه تولید محصولات، موجب تحولی نو در نگرش و چگونگی عملکرد نشان تجاری میگردد. امروزه مبحث نشان تجاری در حوزه های مختلفی رسوخ نموده است. یکی از این حوزه ها مرتبط با برند شهری می باشد. مدیریت برند برای یک شهر، (کشور و یا مکان توریستی) نیازمند پرداختن به فعالیت¬ها و اموری بسی بیشتر از صرف طراحی¬های ظاهری زیبا سازی سطحی است؛ درواقع می¬بایستی در نهاد و بنیاد آن  هر شهر که داعی نامی شدن دارد جوهره تمایز و در دیدگاه مدیران و مردمان آن ، انگیزه توسعه وجود داشته باشد. بنابراین با وجود آنکه هویت و شخصیت شهرها را باید بر پایه داشته¬های ذاتی، که در نهاد و بطنشان است،  پی¬ریزی کرد؛ ایجاد ارتباط صحیح نیز امری ضروری و بلکه حیاتی است؛ که این خود میسر نمی گردد مگر با اراده ای استوار در پی ریزی یک مدیریت یکپارچه که بر علیه ارکان دخیل در نام آوری آن شهر نظارت داشته باشد. در این تحقیق محقق به دنبال بررسی وضعیت برند سازی شهری در وب سایت های شوراهای شهر های ایران می باشد. به همین منظور این فصل از تحقیق به بررسی کلیاتی از طرح تحقیق می پردازد تا از این مسیر، جهت تحقیقاتی محقق مشخص و روشن گردد. این فصل از تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت موضوعی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بیان مختصر ی از روش شناسی تحقیق و معرفی اصطلاحات تحقیق می باشد.

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [472.52 کيلوبايت]