بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
ارسال مقاله


مقالات خود برا از دو طریق می توانید برای ما ارسال کنید :
1- از طریق پست یا مراجعه حضوری
2- از طریق سایت
به مقالاتی که غیر از دو روش ذکر شده به دست ما برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
برای مقالاتی که جهت درج در مجله ی توسعه مهندسی بازار برگزیده نشوند، نامه ی پذیرش بانک مقالات بازاریابی ایران تقدیم خواهد شد.

نام و نام خانوادگی :
اضافه کردن حذف کردن

(فرد مسئول مقاله )

شماره تلفن مسئول :

آدرس فرد مسئول :

ایمیل دریافت کننده accept :

نام دانشگاه :

نشانی دانشگاه :

کدپستی دانشگاه :

تلفن گروه آموزشی :

نوع دانشگاه :

نام و گرایش رشته :

مقطع تحصیلی :

استاد راهنما :
اضافه کردنحذف کردن


نوع مقاله :

عنوان مقاله :

دسته بندی مقاله :

فایل مقاله :

( فایل شما باید کمتر از 4 مگابایت و با پسوند rar یا zip یا docx و یا doc یاشد.)

کلمات کلیدی :


( کلمات خود را با خط فاصله - از هم جدا نمایید. )

چکیده مقاله :

تعداد کاراکتر مجاز باقی مانده :
2000 کاراکتر

موارد مورد نیاز در accept خود را انتخاب نمایید :

درج مقاله در :

ترتیب موارد در accept :

تعهد نامه :