بازاریابی و تبلیغات » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات

تاریخ درج مقاله : 16 اسفند 1395

The Dark Side of Information and Market Efficiency in E-Market
نویسندگان:
وارون گرومر
ژآژو لیم
راماکریشنا آیاگاری
دانشکده مدیریت، دانشگاه کلمسون، ایالات متحده آمریکا
مترجم:
سلما کشاورزیان
salmak1351@gmail.com
مجله علوم تصمیم، نسخه 37 ، شماره 3 ، آگوست 2006 ، صفحات 297 - 324 .

 

چکیده TMBA :
گوناگونی قیمت منعکس کننده تفاوت در قیمت یک محصول مشابه می باشد. در حالی که در بازار فیزیکی این نوع گوناگونی به دلیل هزینه های جستجوی بالا رایج است، بسیاری از محققین بیان نموده اند که این هزینه های جستجو و گوناگونی قیمت در بازارهای الکترونیکی بسیار کمتر خواهد بود. شواهد تجربی این موضوع را تأیید ننموده اند و محققین جهت توضیح دادن به این گوناگونی به مطالعه هزینه های جستجو، فاکتورهای بازار و فاکتورهای خدمت کیفیت پرداخته اند. مطالعات پیشین به طور گسترده ای فرض نموده اند که در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر بهتر خواهد بود. با در نظر گرفتن سمت تاریک اطلاعات، ما اعتقاد داریم فقط درک اندکی از گوناگونی قیمت مقدور خواهد بود. در این پژوهش، اضافه بار اطلاعاتی و ابهام اطلاعاتی به عنوان دو صفت تاریک اطلاعات، که منجر می شود فروشندگان تصمیمات قیمتی متفاوتی در بازار الکترونیکی اتخاذ نمایند، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. فرضیه مرتبط کننده این صفات به گوناگونی قیمت با تحلیل 161 بازار کالایی مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این فعالیت پژوهشی مسیر جدیدی در مطالعات بازارهای الکترونیکی گشوده و در مورد پیامدهای این یافته ها برای تحقیقات و عملیات بر روی تصمیمات فروشندگان و مشتریان به بحث می پردازد.


واژگان کلیدی: رفتار مشتریان، بازارهای الکترونیکی، ابهام اطلاعاتی، اضافه بار اطلاعاتی، بهره وری بازار، گوناگونی قیمت.

 

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

نویسندگان:
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
mazisalmani@yahoo.com
فاطمه عمادی
مهسا غلامی
الهام صادقیان

چکیده TMBA:
در سالهای اخیر صاحبنظران در حوزههای مختلف علمی نگرانیهای خود را در رابطه با محیط زیست بیان کردهاند که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبودهاند، تا اینکه مفهوم جدیدی تحت عنوان بازاریابی سبز مطرح شد و پژوهشهای زیادی به منظور بررسی تأثیر آن و عناصر مربوط به آن بر کسب و کار انجام شد. بازاریابی سبز یک روند جالبی است که امروزه اکثر کشورها در این زمینه شروع به کار کردهاند. کاتب و هلسن بیان میکنند که بازاریابی سبز برنامههای دولت را تقویت میکند. در این مقاله سعی بر اینست که با مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی سبز آشنا شده و میزان پیشرفت کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهیم.


واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، ترویج و تبلیغ سبز، بازاریابی سبز در ایران، چالشهای بازاریابی سبز


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

نویسندگان:

سعید میر


چکیده TMBA:
امروزه با توجه به جهانی شدن تجارت، دنیاي کسب و کار دچار تغییرات فراوانی شده و استراتژيهاي پیشین بازاریابی، دیگر جوابگوي نیاز بازار و سازمانها نیست. از طرفی، معضلات مربوط به محیط زیست نظیر گرم شدن زمین و آلودگیهاي زیست محیطی به مسأله اي جهان شمول تبدیل شده و افراد را بر آن داشته تا گامهایی جهت حفظ محیط زیست بردارند (چن 2008 ،1 ). در نتیجه نیاز به تولید محصولات اکولوژیکو فعالیتهاي تجاري سبز ضروري گردید و این امر شرکتها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاشها و استراتژيهاي بازاریابی نمود. از طرف دیگر، طی سه دهه گذشته، آگاهی مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست افزایش یافت و مسأله محیط زیست از یک موضوع حاشیه اي تبدیل به یک مسأله اصلی گردید (اسمعیلی و سید کاظم، 1389 ). از این رو سازمانها همگام با نیازهاي افراد، تلاش نمودند تا با برنامه ریزي و اجراي فعالیتهاي حفاظت از محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته هاي مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود.


واژگان کلیدی: بازاریابي سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز، تصویر برند سبز، برند سبز


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 27 دی 1395

نویسندگان:

فاطمه قصاب پور

علی اصغر رشید

aliasghar.rashid@yahoo.com

چکیده TMBA:
در طی چند سال اخیر ظهور فناوری‌های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه شرکت ها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرآیند های تولید از مواد خام گرفته تا مصرف نهایی داشته باشند.مدیریت زنجیره تامین صرفا با مدیریت مسایل فنی میسر نیست بلکه لازم است  در کنار مسایل فنی به ابعاد انسانی مدیریت زنجیره تامین نیز توجه شود. از سویی مطالعات نشان می دهد که وجود سرمایه اجتماعی در سطح بالا موجب موفقیت سازمان ها می شود. این مقاله تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی را بر یکپارچگی زنجیره تامین مورد بررسی قرار می دهد. برای دست یابی به این هدف، رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و یکپارچگی زنجیره تامین با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده ها از مدیران 69 شرکت صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در شهرستان قم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش پیمایشی جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون خطی چندگانه اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که هر سه مولفه سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای و ساختاری) بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر دارد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، یکپارچگی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 27 دی 1395

نویسندگان:

فائزه ارقندش
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
علی اصغر رشید
aliasghar.rashid@yahoo.com

 

چکیده TMBA:
بازاریابی حمایتی تعهد یک بنگاه اقتصادی به مشارکت یا تخصیص بخشی از درآمد حاصل از فروش به یک امر خیر مشخص صورت می گیرد. این شیوه بازاریابی از دهه 80 میلادی در آمریکای شمالی و اروپای غربی و از سال 1384 در ایران مورد استفاده بنگاه های اقتصادی قرار گرفته است. بازاریابی حمایتی یک استراتژی نوین بازاریابی است که صرفاً به روشهای جاری و مرسوم جهت کسب مزیت رقابتی اکتفا نکرده و عوامل پیچیده تری همچون حس نوع دوستی و دیگرخواهی را به یاری می طلبد. این شیوه ی بازاریابی تاثیرات مثبت و چشم گیری در شرکتهای تجاری و همچنین در مؤسسات و نهادهای عام المنفعه و نوع دوستانه داشته است. همچنین بازاریابی حمایتی نقش عمده ای در افزایش فروش و شهرت شرکتها داشته است و تعداد شرکتهایی که از فعالیتهای بشر دوستانه حمایت می کنند، بطور گسترده ای در حال افزایش است. در این راستا استفاده از روشهای نوین بازاریابی و ایجاد این مزیت که مصرف کنندگان قادرند با خرید خود از محصولات شرکتی که فعالیتهای حمایتی دارد، خود را همدرد با مشکلات و مسایل جامعه احساس کنند، می تواند تأثیر شگرفی بر افزایش مشتریان شرکت و در پی آن سودآوری شرکت داشته باشد. اگرچه این روش بازاریابی می تواند شهرت فوق العاده ای را به برند شرکت تزریق کند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این روش دارای جنبه های پنهان و ناشناخته فراوانی است که گاهی اوقات عدم آگاهی نسبت به این جنبه ها موجب خدشه دار شدن برند شرکت می گردد.

واژگان کلیدی: بازاریابی حمایتی، خیریه، حس نوع دوستی، کمکهای نیکوکارانه، تداعی مسئولیت اجتماعی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 6 دی 1395

نویسنده:
علیرضا سالارحسینی
REZA.SALARHOSAINI@GMAIL.COM

چکیده TMBA:
با گسترش فناوري در حوزه هاي توليد و توزيع كالا و نيز تنوع سلايق مشتريان و اهميت یافتن بازاريابي محصولات و گسترش رقابت براي فروش، شيوه هاي توليد و توزيع دگرگون شده اند. در راستاي همين پويايي سيستم توزيع بوده است كه ايجاد و گسترش فروشگاههاي زنجيره اي در جهان گسترش يافته است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین  مؤلفه های آمیخته بازاریابی مرتبط با شکل گیری تصویر  ذهنی مشتریان  فروشگاه  تارا مارکت بندرعباس می باشد. جامعه آماري مورد بررسي اين پژوهش، مشتريان، مصرف کنندگان محصولات فروشگاه  تارامارکت  شهر  بندرعباس در طی سال 93 می باشند. از آنجا که تعداد افراد جامعه در این  پژوهش نامحدود بود جهت  تعیین حجم  نمونه از جدول نمونه گیری مورگان استفاده گردیده است که طبق جدول موصوف تعداد  نمونه 384  نفر در نظر گرفته  شده  است. بمنظور توصيف  ویژگیهای  جمعیت شناختی افراد  نمونه در  این تحقیق از جداول و نمودارهای پراکندگی، بمنظور توصيف متغیرهای تحقیق از میانگین؛ انحراف معیار؛ میانه، مد و جهت تحلیل استنباطی داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه؛ آزمون فریدمن و جهت بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون  اسمیرنوف و کلمروف استفاده  شد.  پس از  تجزیه  و  تحلیل  داده ها  با  استفاده  از  نرم افزار SPSS نتایج  حاکی  از  تأیید  تمام  فرضیات  بوده است.

واژگان کلیدی: بسته بندی؛ کیفیت؛ تناسب قیمت با کیفیت؛ ترفیع؛ مکان یابی؛ تارامارکت


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 30 آذر 1395

نویسنده:
عارف بهروز
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
aref.behrooz2013@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این تحقیق بررسی نقش اساسی و راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه و ترویج بازار اسلامی می باشد. از این رو در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه حاصل شد به طور اساسی یکی از مولفه های اساسی در ایجاد بازار اسلامی جلوگیری از کالاهای ممنوع الورود در کشور می باشد که از نظر شرع اسلام ممنوع و حرام می باشد (مانند مسکرات) بنابراین با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران رابط بین ورود و صدور کالاهای بازار می باشد؛ می توان  بیان کرد که گمرک ج.ا.ا مرکز راهبردی در توسعه بازار اسلامی می باشد. از این رو گمرک اسلامی ایران می تواند از طریق راهبردها و سیاستهای صحیح و متناسب با الگوهای اسلامی نقش اساسی در توسعه بازار اسلامی ایفا کند.

 

واژگان کلیدی: گمرک اسلامی ایران، راهبرد، بازار اسلامی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 30 آذر 1395

نویسنده:
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد بهشتي تهران
Amirhosseintayebi69@yahoo.com

چکیده TMBA:
شاید در نگاه اول، جمله «استراتژی را نباید گفت؟!»، ساده به نظر برسد، اما موضوع مقاله، صرفاً در تحلیل گفتن یا نگفتن استراتژی نیست، بلکه هدف مقاله این است که خوانندگان را با تفاسیر مختلف جمله بالا آشنا کند. ایده اولیه این مقاله، از جمله «مردم را نباید زد» مطرح شده در حوزه ادبیات سیاسی و ادبیات استراتژی نظامی شکل گرفته است که موافقان و مخالفان آن، این جمله را با تفاسیر مختلف خود معنا کرده‌اند. عده‌ای دم از حقوق بشر می‌زنند و می‌گویند نباید به هیچ قیمتی مردم را موردحمله قرار داد. از طرفی دیگر، برخی می‌گویند این جمله همیشه درست نیست و بستگی به شرایط دارد چون ممکن است عده‌ای از همین مردم، برنامه‌ها و اقدامات مخربی علیه خودشان، دیگران و یا حکومت‌ها شکل دهند که به ضرر کل جامعه می‌باشد و باید با آن برخورد کرد. حال صرف‌نظر از پرداختن به جمله بالا، همان‌طور که اشاره شد هدف این مقاله کوتاه، توجه دادن مخاطب به بار معنایی خود کلمات و جملات است که افراد می‌توانند با تفاسیر مختلف آن را تحلیل کنند.

واژگان کلیدی: استراتژی، اجرا، هرمنوتیک


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 3 آذر 1395

نویسنده:
مرتضی ایلات   
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
با توجه به اهمیت سرمایه در بخشهای اقتصادی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان ازجمله تولید و اشتغال و با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان کارایی سرمایه های به کار رفته در جامعه توسط حاکمیت و بخش قومی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین مباحث دهه های اخیر در اقتصاد جهانی گرایش به مکانیزم بازار در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی می باشد که در این رابطه خصوصی کاهش حجم فعالیتهای حاکمیت به صورت گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است. کارایی بالای سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و استفاده بهینه از منابع موجود در اقتصاد، کاهش دخالت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی به منظور کاهش انحصار و افزایش رقابت آزادسازی بودجه حاکمیت از فشار مالی شرکتهای دولتی ازجمله علل گرایش به این سیاست خصوصاً در کشورهای توسعه می باشد.
بنابراین، رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است. اگر در جامعه ای سرمایه گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف خواهد شد. نتیجه این امر کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است. اما سرمایه گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. بايد ديد كه آیا در حال حاضر این پیش شرط در کشور ما وجود دارد؟ و اگر چنين نيست، عناصر ایجاد ناامنی کجا و در کدام یک از حوزه های اجتماعی فعال هستند؟ آيا دولت به عنوان نهادی که وظیفه آن ایجاد و گسترش امنیت در کشور است- نقش کلیدی خود را در این زمینه ایفا کرده یا برعکس، به نهادی «امنیت‌زُدا» تبدیل شده است؟ لزوم کشف پاسخ این سؤالات به منظور ترغیب دست ‌اندر‌کاران به برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت عوامل ناامن‌کننده محیط کسب و کار در کشور، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار می سازد.

واژگان کلیدی: سرمایه گذاری، اقتصاد، سرمایه گذاری حاکمیتی، سرمایه گذاری قومی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی

 

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 آذر 1395


نویسنده:

سجاد کمالی نیا

چکیده TMBA:
بازاریابی ویروسی استراتژی است که مردم را برمی انگیزاند تا پیامهای بازاریایی شما را به دیگران بازگو کنند و این امر باعث می شود تا توجه بسیار زیادی به سمت خدمات و محصولاتی که ارائه می کنیم و یا تولید می شوند جلب شود امروزه با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی استفاده از این نوع بازاریابی بسیار زیاد شده است و از بازاریابی به شیوه سنتی کمتر استفاده می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی همه جانبه استراتژی بازاریابی ویروسی در جهت مناسب از این استراتژی در حوزه کسب و کار استفاده شود. نتایج حاصل از تحقیقات مختلف نشان می دهد که علاوه بر فرصتهایی که این استراتژی در اختیار بازاریابان قرار می دهد آنها را دچار چالشهایی نیز می سازد که باید نسبت به آن هوشیار بود.

 

واژگان کلیدی:  پيام الکترونيکي، بازاریابی ویروسی، فرصتها، چالشها


ادامه مقاله

قبلی بعدی