اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات


تاریخ درج مقاله : 14 تیر 1395

اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي

نویسندگان:

جواد شهلایی
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
محمود هاشمي افوسي
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي
mhashemi1987@yahoo.com
mhashemi1987@ymail.com
حشمت‌اله مرادي شرف
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه بوعلي سينا

چکيده TMBA:
هزينه‌هاي اداره و مديريت ورزش در دنياي امروزي به طور چشمگيري افزايش يافته است و بودجه‌اي که دولت براي ورزش تخصيص مي‌دهد پاسخ‌گوي نيازهاي ورزش نيست. يکي از گزينه‌هايي که براي رفع اين مشکل مورد استفاده بسياري از جوامع قرار گرفته و به‌صورت موفقيت‌آميز عمل کرده است جذب حاميان مالي براي رويدادهاي ورزشي است. از اين‌رو در پژوهش حاضر به بررسي اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي پرداخته شده است. اين پژوهش با بازبيني و مرور اطلاعات موجود در زمينه حمايت ورزشي، به بررسي و تحليل اهداف و عوامل انگيزاننده حمايت ورزشي مي‌پردازد. در اين مطالعه مروري اهداف حاميان مالي از حمايت ورزشي و همچنين موانع جذب حاميان مالي بررسي شده است و در نهايت نيز عواملي که مي‌توانند به عنوان انگيزاننده‌هاي حاميان مالي مؤثر باشند پيشنهاد شده‌اند.

واژگان کليدي: حمايت مالي، بازاريابي ورزشي، عوامل انگيزاننده، صنعت ورزش


مقدمه
در بسياري از کشورهاي جهان، ورزش به‌عنوان يک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و به صنعتي مهم و پردرآمد تبديل شده است به‌گونه‌اي که پس از صنايع مهم و بزرگ دنيا مانند صنايع خودروسازي، نفت و گاز، مواد غذايي، مخابرات و غيره به‌عنوان يازدهمين صنعت بزرگ جهان مطرح شده است. اين صنعت بين يک تا دو درصد توليد ناخالص ملي کشورهاي صنعتي و بين 2 تا 5/2 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است...

 

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [195.84 کيلوبايت]