بازبینی مدلِ بین ‏المللی کردن: روش بازاریابی اینترنتی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات


تاریخ درج مقاله : 12 آبان 1395

بازبینی مدلِ بین ‏المللی کردن: روش بازاریابی اینترنتی

نویسنده:
پیمان اکبری
مربی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران
Peymanakbari3537@yahoo.com

چکیده TMBA:
تئوری‏های بین ‏المللی کردن که بسیار مورد استفاده قرار گرفته‏ اند، (مانند مدلِ Uppsala) متأسفانه پدیدۀ بین‏ المللی کردنِ تند و سریع را توضیح نمی‏ دهند. نقش بازاریابی اینترنتی در فرآیند گسترش یا توسعۀ کسب و کار شرکت، خارج از مرزهای ملی، ارزیابی نشده است. به این دلیل که اینترنت، ICT و بازاریابی اینترنتی، فرصت‏های جدیدی برای رشد کار در خارج را فراهم کرده‏ اند، مدل بین‏ المللی کردن باید با جای محیط تغییر یافته، تنظیم شود. هدف مقاله مطرح کردن بازبینی مدل بین‏ المللی کردن مفهومی از جنبۀ بازاریابی اینترنتی است. مدل بین‏ المللی مفهومی طراحی شده، اطلاعات قابل دسترس از سوابق بازبینی بین‏ المللی و استفاده از آنها، طرز فکر بین‏ المللی، شبکه‏ های کسب و کار بین‏ المللی و تعامل رابطه یا روابط و استراتژی اینترنتی و تاکتیک‏ها را ادغام می‏ نماید که منجر به فرآیند موفق بین‏ المللی کردن می‏ شوند.

 واژگان کلیدی: بین‏ المللی کردن، استراتژی‏های بازاریابی اینترنتی، تاکتیک‏های بازاریابی اینترنتی

 

مقدمه
پیشرفت و توسعۀ اینترنت، تکنولژی اطلاعات و روابط (ICT) روی بسیاری از بخش‏ها، تأثیر چشم گیری گذاشته است. برای شرکت‏ها یا کمپانی‏ها، کانال‏های جدید ارتباطی (صالحی و همکاران ، 2012)، بازار جدید مشتری محور و فضاهای بازار پنهان برای ملاقات با آنها (واتسون و همکاران ، 2002) و فرصت‏های بازاریابی جدید، فراهم نموده است...

 دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [478.91 کيلوبايت]