سمت تاریک اطلاعات و بهره وری بازار در بازارهای الکترونیکی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات


تاریخ درج مقاله : 16 اسفند 1395

سمت تاریک اطلاعات و بهره وری بازار در بازارهای الکترونیکی

The Dark Side of Information and Market Efficiency in E-Market
نویسندگان:
وارون گرومر
ژآژو لیم
راماکریشنا آیاگاری
دانشکده مدیریت، دانشگاه کلمسون، ایالات متحده آمریکا
مترجم:
سلما کشاورزیان
salmak1351@gmail.com
مجله علوم تصمیم، نسخه 37 ، شماره 3 ، آگوست 2006 ، صفحات 297 - 324 .

 

چکیده TMBA :
گوناگونی قیمت منعکس کننده تفاوت در قیمت یک محصول مشابه می باشد. در حالی که در بازار فیزیکی این نوع گوناگونی به دلیل هزینه های جستجوی بالا رایج است، بسیاری از محققین بیان نموده اند که این هزینه های جستجو و گوناگونی قیمت در بازارهای الکترونیکی بسیار کمتر خواهد بود. شواهد تجربی این موضوع را تأیید ننموده اند و محققین جهت توضیح دادن به این گوناگونی به مطالعه هزینه های جستجو، فاکتورهای بازار و فاکتورهای خدمت کیفیت پرداخته اند. مطالعات پیشین به طور گسترده ای فرض نموده اند که در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر بهتر خواهد بود. با در نظر گرفتن سمت تاریک اطلاعات، ما اعتقاد داریم فقط درک اندکی از گوناگونی قیمت مقدور خواهد بود. در این پژوهش، اضافه بار اطلاعاتی و ابهام اطلاعاتی به عنوان دو صفت تاریک اطلاعات، که منجر می شود فروشندگان تصمیمات قیمتی متفاوتی در بازار الکترونیکی اتخاذ نمایند، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. فرضیه مرتبط کننده این صفات به گوناگونی قیمت با تحلیل 161 بازار کالایی مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این فعالیت پژوهشی مسیر جدیدی در مطالعات بازارهای الکترونیکی گشوده و در مورد پیامدهای این یافته ها برای تحقیقات و عملیات بر روی تصمیمات فروشندگان و مشتریان به بحث می پردازد.


واژگان کلیدی: رفتار مشتریان، بازارهای الکترونیکی، ابهام اطلاعاتی، اضافه بار اطلاعاتی، بهره وری بازار، گوناگونی قیمت.

 

 

مقدمه
تئوری بازار بهره ور که در سال 1970 توسط اوگن فاما بیان گردید بر اساس تئوری اقتصاد تعادل قیمت است که از تعامل میان نیروهای عرضه و تقاضا منتج می گردد. در یک بازار بهره ور، اطلاعات به طور گسترده از نظر دسترسی و هزینه قابل یافت بوده و تقریبا به طور همزمان در اختیار ذینفعان قرار می گیرد)گابریل و مارسدن، 1990 (. بنابراین، قیمتها به طور کامل منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود در مورد یک محصول و/یا بازار ویژه می باشد ) فاما، 1998 (. با این حال، در بسیاری از بازارها گوناگونی قیمت به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی امری رایج می با شد...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [759.28 کيلوبايت]