بازاریابی و تبلیغات » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
بازاریابی و تبلیغات

تاریخ درج مقاله : 1 آذر 1395

نویسنده:
سجاد کمالی نیا

چکیده TMBA:
در دنیای ثروت هیچکس جایگاهی را از قبل رزرو نکرده است. هر کسي اين جايگاه را بخواهد و آمادگي داشته باشد که براي داشتنش کار کند، مي تواند آنرا داشته باشد. هيچ قانوني وجود ندارد که شما را مجبور کند بين استقلال مالي و خانواده، يکي را انتخاب کنيد (کریستنسن ،2007). رؤياي صاحبکار بودن، بسيار شيرين است اما آمارها، تصوير واقعيتري از ساعات کاري طولاني، فشار عصبي زياد و بازدهي کم براي صاحبان کسب و کارهاي کوچک تا متوسط نشان مي دهند. آنها تقلا مي کنند که پس از کسر هزينه هايي مانند اجاره، انبارداري، کارمندان و کارکنان، سودي برايشان باقي بماند. با توجه به مشكلات جذب مشتري توسط تبليغات سنتي، در بازاريابي شبكه اي محصولات و خدماتي با كيفيت عالي توسط شخصي به شخص ديگر توصيه شد، كه منجر به تبليغي مناسب و مؤثر مي شود. این تحقیق بطور خلاصه به بررسی بازاریابی شبکه ای و مسائل و مشکلات مربوط به آن و تفاوت آن با ساختار هرمی می پردازد و راهکارهایی را جهت یک بازاریابی موفق ارائه می نماید.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی شبکه ای، تبلیغات، بازاریابی موفق، ساختار هرمی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 12 آبان 1395

نویسنده:
پیمان اکبری
مربی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران
Peymanakbari3537@yahoo.com

چکیده TMBA:
تئوری‏های بین ‏المللی کردن که بسیار مورد استفاده قرار گرفته‏ اند، (مانند مدلِ Uppsala) متأسفانه پدیدۀ بین‏ المللی کردنِ تند و سریع را توضیح نمی‏ دهند. نقش بازاریابی اینترنتی در فرآیند گسترش یا توسعۀ کسب و کار شرکت، خارج از مرزهای ملی، ارزیابی نشده است. به این دلیل که اینترنت، ICT و بازاریابی اینترنتی، فرصت‏های جدیدی برای رشد کار در خارج را فراهم کرده‏ اند، مدل بین‏ المللی کردن باید با جای محیط تغییر یافته، تنظیم شود. هدف مقاله مطرح کردن بازبینی مدل بین‏ المللی کردن مفهومی از جنبۀ بازاریابی اینترنتی است. مدل بین‏ المللی مفهومی طراحی شده، اطلاعات قابل دسترس از سوابق بازبینی بین‏ المللی و استفاده از آنها، طرز فکر بین‏ المللی، شبکه‏ های کسب و کار بین‏ المللی و تعامل رابطه یا روابط و استراتژی اینترنتی و تاکتیک‏ها را ادغام می‏ نماید که منجر به فرآیند موفق بین‏ المللی کردن می‏ شوند.

 واژگان کلیدی: بین‏ المللی کردن، استراتژی‏های بازاریابی اینترنتی، تاکتیک‏های بازاریابی اینترنتی

 


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 28 تیر 1395

نویسنده:
مسعود خرازی
کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها
مدرس دانشگاه پیام نور
Masoud_kharrazi@yahoo.com

چکیده TMBA:
برای اینکه بخواهیم تحقیقاتی را انجام دهیم، باید از جامعه موردنظر نمونه گیری کنیم و با توجه به اصول آمار و احتمالات به کل جمعیت تعمیم دهیم،  چون اگر بخواهیم روی کل جمعیت تحقیق را انجام دهیم، هزینه بر و زمانگیر است.
در نمونه گیری باید توجه شود افراد نمونه انتخاب شده دقیقاً همان مشخصاتی را داشته باشد که کل جامعه موردنظر ما دارد. بنابراین در این تحقیق سعی شده انواع روشهای نمونه گیری را به همراه نحوه ی انتخاب تعداد نمونه را شرح دهد.

واژگان کلیدی: نمونه گیری، نمونه برداری، تعداد نمونه، تحقیقات، بازاریابی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 تیر 1395

نویسندگان:

جواد شهلایی
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
محمود هاشمي افوسي
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه علامه طباطبايي
mhashemi1987@yahoo.com
mhashemi1987@ymail.com
حشمت‌اله مرادي شرف
دانشجوي دکتري مديريت ورزشي دانشگاه بوعلي سينا

چکيده TMBA:
هزينه‌هاي اداره و مديريت ورزش در دنياي امروزي به طور چشمگيري افزايش يافته است و بودجه‌اي که دولت براي ورزش تخصيص مي‌دهد پاسخ‌گوي نيازهاي ورزش نيست. يکي از گزينه‌هايي که براي رفع اين مشکل مورد استفاده بسياري از جوامع قرار گرفته و به‌صورت موفقيت‌آميز عمل کرده است جذب حاميان مالي براي رويدادهاي ورزشي است. از اين‌رو در پژوهش حاضر به بررسي اهداف و انگيزاننده‌هاي حمايت ورزشي پرداخته شده است. اين پژوهش با بازبيني و مرور اطلاعات موجود در زمينه حمايت ورزشي، به بررسي و تحليل اهداف و عوامل انگيزاننده حمايت ورزشي مي‌پردازد. در اين مطالعه مروري اهداف حاميان مالي از حمايت ورزشي و همچنين موانع جذب حاميان مالي بررسي شده است و در نهايت نيز عواملي که مي‌توانند به عنوان انگيزاننده‌هاي حاميان مالي مؤثر باشند پيشنهاد شده‌اند.

واژگان کليدي: حمايت مالي، بازاريابي ورزشي، عوامل انگيزاننده، صنعت ورزشادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 14 تیر 1395

نویسنده:

دکتر محسن رسولیان
رویا صدیقی


چکیده TMBA:
این مقاله به بررسی تأثیر حضور شرکتهای داخلی در نمایشگاههای بین المللی بازرگانی بر توسعه بازاریابی آنها می پردازد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و حضور تأثیرگذار شرکتهای داخلی در نمایشگاههای بین المللی و هدفمند کردن فعالیتهای نمایشگاهی در جهت بازاریابی شرکتها و شناخت بازارهای بین المللی و توسعه صادرات غیرنفتی می باشد.  شناخت عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر حضور مؤثر شرکتها در نمایشگاههای بین المللی کمک مؤثری در امر ارتقای بازاریابی به خصوص بازاریابی بین الملل و حضور فعال و گسترده در عرصه مبادلات بازرگانی بین الملل، نمایش توان تولیدی کشور، بازاریابی وسیع برای کالاهای صادراتی و انعقاد قراردادهای فروش می نماید.                                                       

واژگان کلیدی: نمایشگاههای بین المللی، شرکتها، بازاریابی، بازاریابی بین المللادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 13 تیر 1395

نویسندگان:
آقای دكتر فریز طاهری کیا
احمد کوه پیما
a.kohpeyma@bankmellat.ir

چکیده TMBA:
تحقیق پیش رو به منظور بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی با تأکید بر متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت شعب منطقه یک بانک ملت شهر تهران صورت گرفته است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق، ساخته بر اساس ادبیات پژوهش و نظر خبرگان می باشد. جهت بررسی روایی پژوهش علاوه بر محتوا از طریق خبرگان و متخصصان بانکی از تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر بوسیله مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملت به تعداد 754 نفر بوده که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي ساده 254 نفر انتخاب و300 پرسشنامه توزيع و در آخر تعداد 256 پرسشنامه برگشت و مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی و همچنین رابطه مثبت و معنادار بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملت شهر تهران می باشد.

واژگان کلیدی: بازاریابی داخلی، تعهدسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی، مدیریت شعب منطقه یک تهران بانک ملتادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 4 خرداد 1395

نویسندگان:
احمد مهرپرور
ahmad.mehrparvar@gmail.com
استاد راهنما:  
دکتر امین اسداللهی

چكيده TMBA:
تجارت جايگاه بايسته اي در نظام ارزشي اسلام دارد تا جايي كه طولاني ترين آيه قرآن كريم بقره (282) به بيان جزئيات يكي از مسائل اقتصادي؛ يعني تنظيم اسناد تجاري اختصاص يافته است. فلسفه بازاريابي از جمله موضوع هايي است كه در حال حاضر نياز به تحقيق و تبيين دارد و اين در حالي است كه فلسفه بازاريابي شرق و غرب در عمل نتوانسته است به تمام نيازها و مصالح مادي و معنوي انسان و جامعه پاسخ دهد.
بشريت امروز بيش از هر زمان ديگري تشنه معارف حياتبخش اسلام در تمام زمينه ها از جمله بازاريابي است.بازاريابي اسلامي به عنوان رشته جديد نتيجه تحولات در اقتصاد جهاني است؛ بنابراين ارائه مدلهاي اسلامي درباره بازاريابي از ضروريات غيرقابل انكار است.

واژگان کلیدی: بازاریابی اسلامی، عدالت، انصاف، ارزشهای اخلاقی، مبانی بازاریابیادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 4 خرداد 1395

نویسندگان:
زهرا آرچین
طیبه سالمی
مریم خجسته پور

khojasthpoormaryam@gmail.com
اساتید راهنما:
محمد سمیعی

چکیده TMBA:
به دنبال انقلاب دیجیتالی بار دیگر مفهوم و روشهای بازاریابی سراپا دگرگون خواهد شد و اصول تازه‌ای بر همه جنبه‌های بازاریابی حکم‌فرما می‌شود. امروزه جامعه بشری بیش از هر زمان دیگری با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است. مدیریت، مجموعه مهارتها و دانسته‌ها، برای استفاده بهینه از منابع محدود و تشخیص نیاز و رفع آن از طریق تبادل منابع، اهمیت بسزایی یافته است. در دنیای جدید خرید و فروش به صورت خودکار و راحت‌تر انجام می‌‌شود و شرکتها و کسب و کارهای گوناگون و نیز گروههای مشتری (برون سازمانی و درون سازمانی) در شبکه‌های بدون سیم به هم پیوند می‌یابند. به طور خلاصه بازرگانی به روش سنتی رفته رفته از صحنه جهان محو خواهد شد.

واژگان کلیدی: بازاریابی الکترونیک، بازاریابی اینترنتی، فواید بازاریابی الکترونیک، تأثیرات بازار الکترونیک بر بازار، اجزای بازاریابی الکترونیک


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 خرداد 1395

نویسنده:
محمّد جواد عبّاسیان
M_J_Abbasian@live.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مدیریت بازرگانی _ مدیریت مالی

چکیده:
در عصر حاضر بازاریابان با چالش های سخت روبرو می گردند ودر این بین آنهایی موفق می باشند که بتوانند اقدام به نو آوری نمایند با توجه به تولید کالاهای یکسان با کاربرد مشابه این مشتریان هستند که می توانند حرف اول را در این بازار رقابتی بزنند. در اقتصادی مصرف گرا که بازارها از محصولات همانند اشباع شده اند و این اقتصاد همچنان در کنار مشتریانی به حیات خویش ادامه می دهند که هر روز بیشتر و بیشتر در برابر پیام های تبلیغات تجاری و بازاریابی سنتی قرار دارند. هرچند ویژگی های اصلی بازاریابی شامل بخش بندی بازار و تکثیر مارک های تجاری در بازارهای آینده دیده می شود. 
در این مطالعه هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاریابی ، اهمیت ابعاد فرایند ها، جدید ترین متد های بازاریابی، و نقش اینترنت و زنان در بازاریابی است. هر کس که به نوعی با ورزش سرکار دارد خود را به عنوان جزیی از بازار یابی ورزشی می بیند و باید در این حیطه تلاش نماید و در این بین حامیان مالی نقش کلیدی بر عهده دارند و در صورت اجرای صحیح بازاریابی ورزشی در اساس  کشور می توان اثر های مستقیم و غیر مستقیم و همچنین نقش آن را در اقتصاد ملی مشاهده کرد بررسی ها نشان می دهد یک رویداد ورزشی مهم مانند المپیک زمستانی 2010 به تنهایی رشد 6.5 میایاردی تولید ناخالص ملی را به همراه داشته است. بزرگترين وظيفه در حوزۀ بازاریابی این است که هر کس که دارای نقش در حیطۀ بازاریابی است مجاب شده و کسانی را که در جهت موفقیت و بازاریابی واقعی ورزش تلاش می کنند گرد هم آورند.

واژگان کلیدی: بازاریابی ورزشی، حامیان مالی، گردشگری ورزشی، برند ورزشی


ادامه مقاله

تاریخ درج مقاله : 1 خرداد 1395

نویسندگان:  
کوروش رفعت نژاد
Koroushrafatnejad@yahoo.com
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده TMBA:
با پیداش اینترنت و توسعه آن، بازاریابی به شکلی نو تغییر کرد و یکی از تکنیکهای نوظهور در بازاریابی (بازاریابی ویروسی) تجارت الکترونیک می باشد که یک استراتژی مبتنی بر اینترنت است که با وجود محبوبیت عوامل مؤثر بر آن همچنان ناشناخته است.
بازاریابی ویروسی از ارتباطات الکترونیکی به منظور رهاسازی پیامهای حاوی نام بازرگان در میان شبکه گسترده خریداران استفاده می کند. در حالیکه در رقابت جهانی در بازار با توجه به نیاز کامل و دقیق برای سرمایه گذاری و همچنین صرفه جویی، بازاریابی ویروسی می تواند با تکیه به قدرت نفوذ پیام نقش ویژه ای در گسترش یک تبلیغ ایفا نماید.
در یک کلام شرکتها می توانند با ارایه خدمات و یا ایجاد یک مفاهیم ارزشمند و بکارگیری مشوقهای مالی به شکل مسابقه و... و یا حتی سرگرمی و یا نمایش انیمیشن و ایجاد حس برتری طلبی تشخیص به سبب وابستگی به برند مشتریان خود را برای انجام کارهای مورد علاقه شرکت برانگیزند.

واژگان کلیدی: بازار یابی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی دهان به دهان، وفاداریادامه مقاله