تأثیر مدیریت استعداد و تفکرمدیریتی بر عملکرد کارکنان- مطابق با الگوی رامان و همکاران (2013) » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات


تاریخ درج مقاله : 8 خرداد 1395

تأثیر مدیریت استعداد و تفکرمدیریتی بر عملکرد کارکنان- مطابق با الگوی رامان و همکاران (2013)

نویسندگان:
دکتر نادر شیخ الاسلامی کندلوسی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
شادپور قلی پور
کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

چکیده TMBA:
معیار سنجش موفقیت هر سازمان، به میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می‌باشد. بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها نیاز به نظامهای منابع انسانی مترقی می‌باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره‌وری کل سیستم بیافزایند و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند. باید توجه داشت از آنجا که کارکنان نمی توانند به گونه‌ای شفاف نقش خود را در پیاده سازی استراتژی سازمان درک کنند، مدیریت باید هدفهای خود را به گونه معینی تعریف نماید که به طور دقیق عملکرد کارکنان را بصورت کمّی اندازه گیری نماید. در این میان می‌توان از مدیریت استعداد که شامل مجموعه کاملی از فرایندها برای شناسایی، به کارگیری و مدیریت افراد اثرگذار می‌باشد، در جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی کسب و کار مورد نیاز، بهره جست. این تحقیق، با عنوان تأثیر مدیریت استعداد و تفکر مدیریتی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی کیفیت همکاری و با استفاده از مدل ارایه شده Raman و همکاران (2013) تنظیم شده است. باتوجه به اهمیت مدیریت استعداد و تفکر مدیریت و ارتباط آنها با عملکرد سازمان و همچنین به دلیل وجود رقابت شدید بین سازمانها در جهت کسب منافع بیشتر، لازم به نظر می‌رسد تا در جهت تسلط بر منابع موجود، اهمیت ویژه ای را قایل گردد و با بهره گیری از این منابع و شناسایی و مدیریت استعدادها در جهت دستیابی به بهترین نتایج سازمان گامهای مؤثری بردارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، عملکرد کارکنان، کیفیت همکاری، تفکر مدیریتی

مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز، سازمانها در انجام مسؤولیتها و وظایف خطیر خود دائماً نیازمند بهبود عملکرد  بوده و بدین منظور یکی از راهکارهایی که بتوان با به کارگیری آن نتایجی چون ارتقای عملکرد را دنبال کرد، مدیریت استعدادها در سازمان است (حاجی نبی و همکاران،1391). همچنین در این دوران، به دليل وجود رقابت بين سازمانها و شركتها در جهت كسب منافع بيشتر، تسلط بر منابع موجود اهميت ويژه‌اي يافته است. امروزه سازمانها دريافته‌اند كه استعدادها منابعي هستند كه براي دستيابي به بهترين نتايج نيازمند مديريت هستند (نوع پسند اصيل و همکاران، 1392)...

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [560.7 کيلوبايت]