بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
سایر مقالات


تاریخ درج مقاله : 29 بهمن 1396

بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش

نویسنده:
منصوره صادقی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
m_sadeghi2701@yahoo.com

TMBA چکیده:
ظرفیت یک سازمان برای تسهیم دانش در میان کارکنان و کاربرد دانش تسهیم شده به عنوان یک منبع مهم و اساسی مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها در نظر گرفته می شود. رفتار تسهیم دانش بر بسیاری از ستاده های عملکردی تاثیرگذار بوده و از بسیاری از عوامل تاثیر می پذیرد. همچنین در اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان‌ها دانش کارکنان را به عنوان منبعی در جهت خلق و افزایش ارزش سازمانی به‌کار می‌گیرند و موفقیتشان به توانایی‌شان در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک کند و برای آن‌ها در مقایسه با سازمان‌های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، وجود سرمایه ی اجتماعی است. سرمایه ی  اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادلة منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم‎آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می‎شود. لذا انجام این پژوهش نیز که با هدف ارزیابی سرمایه اجتماعی ، انگیزش افراد، تسهیم دانش و قصد تسهیم دانش می باشد، سعی در شناساندن بهتر این مفاهیم به خوانندگان محترم دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، انگیزش افراد، رفتار تسهیم دانش، قصد تسهیم دانش

 

مقدمه
دانش و مدیریت دانش دارایی حیاتی یک سازمان برای کسب مزیت رقابتی محسوب می‌شود. صنعت برق يكي از صنايع سرمایه‌بر و زيربنايي در كشور است. كه ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های آن بسيار زياد است. نيروي انساني شركت برق منطقه‌ای گلستان در تعامل باارزش زياد سرمایه‌ها و دارایی‌های بالاي مالي نقشي ارزشمندتر ايفا می‌نماید چراكه برخي اشتباهات و تكرار آن‌ها به دليل عدم ثبت آن‌ها در حافظه سازمان می‌تواند هزینه‌ای دوچندان داشته باشد. از طرفي ازآنجاکه تأمین مستمر و مداوم و باكيفيت انرژي الكتريكي نقش مهمي در رضايت اجتماعي ايفا می‌کند نقش دانش نيروي انساني در اين مهم بسيار حياتي است. يكي از مشكلاتي كه شرکت توزیع برق استان گلستان با آن دست‌به‌گریبان است اين است كه نيروي انساني سازمان پس از كسب تجربه بسيار و ديدن آموزش‌های مستمر وقتي به مرز بازنشستگي می‌رسد و يا به دلايلي می‌خواهد سازمان را ترك کند کلیه تجارب خود را با خود می‌برد و اين تجارب مهم در حافظه سازمان باقي نمی‌ماند. از طرفي بسياري از مشكلاتي كه سازمان با آن روبروست و با كسب علم و تجربه بر آن چيره می‌شود وقتي سازمان دوباره با آن‌ها در زمان‌های ديگر و يا بخش‌های ديگر روبرو می‌شود به دليل عدم ثبت تجارب علمي و عملي یادشده دوباره‌کاری‌هایی رامي طلبد كه زمان و هزينه بسياري را تلف می‌کند (شرافت و وطن‌خواه تفتی، 1391). متأسفانه به دلیل عدم سازمان‌دهی و به‌کارگیری مناسب دانش اعضای سازمان، معمولاً توزیع و بهره‌برداری دانش سازمانی در میان سایر افراد در جهت منافع سازمان انجام نمی‌شود. رقابت‌پذیری یک سازمان ریشه در تحرک پذیری دانش دارد که از آن به‌عنوان انتقال و تسهیم دانش یاد می‌شود. تسهیم دانش می‌تواند منجر به عملکرد بهتر سازمان و نهایتاً ایجاد و توسعه ایده‌های جدید گردد( یو و همکاران ،2013). تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که دانشی که مورداستفاده قرار نگیرد بی‌ارزش است. یکی از راه‌های کاربردی نمودن دانش در سازمان تسهیم آن است. معمولاً کارکنان در مقابل تسهیم دانش خود مقاومت نشان می‌دهند(هاو و هار ا، 2007). ازاین‌رو، چالشي كه سازمان‌های معاصر با آن مواجه هستند، ترغيب كاركنان براي تسهيم دانش خود با ديگران در درون واحدهاي كاري و حتي بين واحدهاي سازماني هست.

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [207.95 کيلوبايت]