نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای خرده فروشی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتری


تاریخ درج مقاله : 5 دی 1396

نسل Y در مقابل انفجار جمعیت : رفتار خرید، درگیری خریدار و مفاهیم برای خرده فروشی

نویسنده:
رامین کاظمی گل خندان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه باهنر کرمان
raminkazemigolkhandan@yahoo.com

TMBA چکیده:
این مقاله یافته های تجربی مشخصی درباره گروههای نسلی و رفتار خرید آنها ارائه می‌کند. بازاریابی بسیار وابسته به تقسیم بندی بازار است. سن تولد یک راه مفید برای ایجاد گروههاست. بخشها را توصیف می کند اما کمکی به فهم انگیزش بخش نمی کند. اگرچه رویدادهای محیطی، در طی دوران زندگی ایجاد ارزش می کند و در زندگی فرد بدون تغییر باقی می ماند. چنین ارزش هایی یک پیوند مشترک برای کسانی که در گروه سنی یا گروه نسلی هستند ایجاد می کند. تقسیم بندی بر اساس دوران زندگی یک رویکرد تقسیم بندی بهتر نسبت به سن تولد است. این مقاله به مقایسه ی دوگروه مشخص می پردازد: انفجار جمعیت و نسل Y، با توجه به رفتار خرید، درگیری خرید برای غذا، پوشاک و اتومبیل. برای این سه نوع محصول، انفجار جمعیت ارزش بیشتری به تجربه خرده فروشی و خدمات فروشگاه نسبت به نسل Y قائل هستند. برای انفجار جمعیت، فرآیند خرید با یک خرده فروش که مورد اطمینان مشتری است و پیشنهاد برای انتخاب محصول درست می دهد، شروع می شود. در حالی که برای نسل Y فرآیند خرده فروشی با انتخاب یک محصول شروع می شود. این مقاله مفاهیمی برای استراتژی های خرده فروشی ارائه می دهد که برای گروه های نسلی  مختلف جذبه داشته باشد و چگونگی ایجاد روابط با مشتری برای خرده فروش را در نظر می گیرد.
کلمات کلیدی: گروه های نسلی، بازاریابی نسلی، تقسیم بندی بازار، نسل Y ، انفجار جمعیت، رفتار مصرف کننده، درگیری خرید، استراتژی های خرده فروش

1- مقدمه
جامعه متشکل از گروه های نسلی متفاوت است. افراد متعلق به دهه های مختلف، ارزشها، نگرش ها، سلایق مشترک مربوط به دهه خود را دارند که بر رفتار خریدشان تأثیر می گذارد. خرده فروشان با دانستن این اطلاعات می توانند استراتژی هایی بهتری جهت فروش اعمال کنند. لذا مطالعه این مقاله می تواند مفید باشد.
یافتن گروه ها یا بخش هایی از مشتریان که روابط مشابه و قوی داشته باشند، همانند یافتن هدف نهایی مقدس بازاریابی است. وقتی شباهت هایی وجود دارد، بازاریابان می توانند محصول، خدمات و برنامه های ارتباطی در سطح وسیعی از مشتریان بالقوه که به صورت مشابه واکنش نشان می دهند، عرضه کنند.

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [503.5 کيلوبايت]