اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود رایگان مقاله بازاریابی
مقالات فروش


تاریخ درج مقاله : 5 بهمن 1395

اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی

Effects working capital management At Operating cas
نویسندگان:
زهرا مهدی زاده
مدرس دانشگاه
zmehdizadeh44@yahoo.com

چکیده TMBA:
سرمایه در گردش یک مفهوم کمی و ناخالص دارد، که عبارت است از کل دارایی جاری و یک مفهوم کیفی دارد، که به معنی مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است. هنگامی که مدیریت سرمایه در گردش شرکت مطرح می شود؛ مفهوم کیفی آن مد نظر است. به لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Working capital آورده شده است. و در تعبیر انگلیسی، آن مترادف Circulated Capital است چون آن بخشی از سرمایه شرکت را شامل می شود که، نقش خون در رگهای شرکت را دارد. سرمایه در گردش به طور کلی شامل دو بخش متمایز است: سرمایه در گردش ثابت که در سطح معینی برای انجام عملیات روزمره شرکت نگهداری می شود و سرمایه در گردش متغیر که در زمانهای خاص در طول زمان مورد نیاز هستند.


واژگان کلیدی: وجوه نقد عملیاتی، سرمایه در گردش

مقدمه:
اهمیت سرمایه در گردش از این حقیقت نشأت می گیرد که سطوح سرمایه در گردش، بر روی سودآوری و سطح ریسکی که شرکت می تواند متحمل شود و در نهایت بر ارزش شرکت مؤثر است. بحرانهای نقدینگی اخیر اهمیت مدیریت و کنترل سرمایه در گردش را پر رنگ تر می کند. مدیران برای رسیدن به سرمایه در گردش بهینه باید بده بستان بین بیشینه سازی سودآوری و نقدینگی را کنترل کنند.

 

دانلود مقاله با لینک مستقیم.pdf [516.34 کيلوبايت]